dan z nemovitosti

Daň z nemovitosti

Blog

Daň z nemovitosti se jako jediná platí na rok dopředu, ne zpětně.

Přiznání k dani musí podat každý, kdo v uplynulém roce koupil nebo dostal darem nemovitost. Rozhodným dnem je vždy 1. leden daného roku, tzn. kdo je 1. 1. majitelem nemovitosti, ten přiznání podává a platí. Daňové přiznání se podává pouze jednou. V dalších letech finanční úřad pouze posílá složenky s předepsanou platbou a se splatností do konce května.

Daňovou povinnost vyšší jak 5.000 Kč si můžete rozdělit na 2 splátky, splatné do konce května a do konce listopadu.

Pokud jste v prosinci podali návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí a zápis proběhl v lednu, máte prodlouženou lhůtu o tři měsíce na podání daňového přiznání tedy do konce dubna.

Přiznání musíte také podat, pokud se změnili skutečnosti pro vyměření daně – tzn. když jste přistavovali a změnila se výměra nemovitosti nebo pokud jste z  pole udělali stavební parcelu. Opozdit se s podáním daňového přiznání můžete jen o 5 pracovních dnů, delší opoždění Vás může stát velké sankce.

Pokud jste se stali novými majiteli dvou a více nemovitostí, podáváte jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které leží na území jednoho kraje – a to na územním pracovišti, kde je uložen váš daňový spis. Daň se pak za všechny nemovitosti hradí jednou společnou platbou.

Daň se vypočítává tak, že výměru nemovitosti vynásobíte sazbou, koeficientem daným zákonem a následně násobíte místním koeficientem podle počtu obyvatel. Ten si určují jednotlivé obce od 1 do 5 (5 = Praha).
Na internetu si stáhněte kalkulačku pro výpočet daně z nemovitosti.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně, poštou nebo elektronicky. Pokud vlastníte datovou schránku přiznání podáváte jenom elektronicky (podání v papírové podobě by Vás vyšlo na 2000 Kč pokuty). Rozhodující je datum podání na daňovém přiznání.

Letos není potřeba chodit platit daň hotově na finanční úřad. Od 1. 3. 2016 Vám přijde nový typ složenek, u kterých se neplatí poštovné.

Novinkou je také možnost platit přes SIPO. Stačí se na finančním úřadu přihlásit k této službě do 31. ledna 2016.